Android Fragment nedir ? Konu başlıkları

Bu yazıyı tamamen kendime not düşüyorum. Kursumuzun fragmentler bölümünde anlatacağım temel konu başlıklarıdır. Bununla birlikte örnek uygulamalar da olacak örnekleri aşağıda paylaşmayı düşünüyorum. Fragment konusunu temel anlamda bu başlıklarda inceleyeceğiz. Burada olmayan yeni başlıklarda gelecek inşallah…

 1. Fragment nedir ? 
 2. Fragment Nasıl oluşturulur ?
 3. Fragment Yaşam Dönğüsü nasıldır ?
 4. Fragment Trasaction İşlemleri 
  1. add() / remove()
  2. replace()
  3. attach() / detach()
  4. show() / hide()
 5. Activity’den Fragment’e veri yollama
 6. Fragmentten Activiteye veri yollama
 7. Fragmentler arası veri alışverişi
 8. Fragmentler de backStack() olayı 
 9. Fragmentlerde veri kaybını önleme ( onsaveInstanceState)

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir