Java Iterator ve ListIterator kullanımı

Merhaba;

Java’da diziler arasında gezinti yapabilmek ve düzenleme  yapabilmek için kullanılan kullanışlı iki nesneden bahsetmek istiyorum. Iterator ile listemizde ileri doğru gezebilir elamana ulaşabilir ve eleman çıkartabiliriz . Birazcık daha fonksiyonları arttırmak istersek burada ListIterator’ u kullanabiliriz. Bunun la da ileri – geri doğru hareket edebiliriz. Elemanları alabilir, üzerinde düzeltme yapabiliriz.

Bazı Metodlarından bashedelim

 Iterator nesnesinin metodları

Sr.No. Metod ve Açıklama
1 boolean hasNext( )

Hala dizide eleman varsa true döner değilse false döner

2 Object next( )

Bir sonraki elamanı döndürür

3 void remove( )

O anki elemanı silmeye yarar.

The Methods Declared by ListIterator

Sr.No. Metod ve Açıklaması
1 void add(Object obj)

next()  metodu ile alınan elementin önüne bir eleman ekler

2 boolean hasNext( )

Bir sonraki eleman var  ise true değilse false döner

3 boolean hasPrevious( )

bir öncesinde eleman varsa true değilse false döner

4 Object next( )

Sıradaki elemanı verir

5 int nextIndex( )

Sıradaki elemanın index ini verir . Eğer bittiyse dizinin boyutunu verir.

6 Object previous( )

Eğer varsa bir önceki elamanı verir

7 int previousIndex( )

Bir önceki elemanın index ini verir Eğer yoksa -1 verir

8 void remove( )

O anki elemanı listeden siler.

9 void set(Object obj)

O anki elamana yeni değer atamaya yarar.

Bu metodlardan sonra bu örneğimize de bakarsak anlaşım oluruz.

Bu yazıda www.tutorialspoint.com sitesinden faydalanılmıştır.

One Comment

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir