1

Java Iterator ve ListIterator kullanımı

Merhaba;

Java’da diziler arasında gezinti yapabilmek ve düzenleme  yapabilmek için kullanılan kullanışlı iki nesneden bahsetmek istiyorum. Iterator ile listemizde ileri doğru gezebilir elamana ulaşabilir ve eleman çıkartabiliriz . Birazcık daha fonksiyonları arttırmak istersek burada ListIterator’ u kullanabiliriz. Bunun la da ileri – geri doğru hareket edebiliriz. Elemanları alabilir, üzerinde düzeltme yapabiliriz.

Bazı Metodlarından bashedelim

 Iterator nesnesinin metodları

Sr.No. Metod ve Açıklama
1 boolean hasNext( )

Hala dizide eleman varsa true döner değilse false döner

2 Object next( )

Bir sonraki elamanı döndürür

3 void remove( )

O anki elemanı silmeye yarar.

The Methods Declared by ListIterator

Sr.No. Metod ve Açıklaması
1 void add(Object obj)

next()  metodu ile alınan elementin önüne bir eleman ekler

2 boolean hasNext( )

Bir sonraki eleman var  ise true değilse false döner

3 boolean hasPrevious( )

bir öncesinde eleman varsa true değilse false döner

4 Object next( )

Sıradaki elemanı verir

5 int nextIndex( )

Sıradaki elemanın index ini verir . Eğer bittiyse dizinin boyutunu verir.

6 Object previous( )

Eğer varsa bir önceki elamanı verir

7 int previousIndex( )

Bir önceki elemanın index ini verir Eğer yoksa -1 verir

8 void remove( )

O anki elemanı listeden siler.

9 void set(Object obj)

O anki elamana yeni değer atamaya yarar.

Bu metodlardan sonra bu örneğimize de bakarsak anlaşım oluruz.

    ArrayList<String> liste=new ArrayList<String>();
    liste.add("A");
    liste.add("B");
    liste.add("C");
    liste.add("D");
    liste.add("E");
    liste.add("F");

    Iterator iterator=liste.iterator();

    System.out.println("Listedeki orjinal kayıtlar");
    while(iterator.hasNext()){
      System.out.print(iterator.next()+" ");
    }

    System.out.println();

    ListIterator literator=liste.listIterator();

    // Listeyi modifiye edelim
    while (literator.hasNext()){

      Object obj=literator.next();
      literator.set(obj+" + ");

    }

    System.out.println("list iterator ile düzenlenmiş kayıtlar");
    iterator=liste.iterator();
    while (iterator.hasNext()){

      System.out.print(iterator.next()+ " ");
    }

    System.out.println();


    System.out.println("List iteratör ile geriye doğru düzenlenmiş kayıtlar");

    while (literator.hasPrevious()){

      Object obj=literator.previous();
      System.out.print(obj+" ");
      System.out.print(literator.nextIndex());
      

    }

    // Ekran çıktısı
    /*
    * 
    * Listedeki orjinal kayıtlar
     A B C D E F 
     list iterator ile düzenlenmiş kayıtlar
     A + B + C + D + E + F + 
     List iteratör ile geriye doğru düzenlenmiş kayıtlar
     F + 5E + 4D + 3C + 2B + 1A + 0
    * 
    * 
    * 
    * */

Bu yazıda www.tutorialspoint.com sitesinden faydalanılmıştır.

admin

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir