0

Java Sqlite Database Sınıfı Oluşturma

Merhaba arkadaşlar java sqlite dersimizde temel sql işlemlerini göstermek için hazırladığımız minik projenin kodlarını paylaşıyoruz. Database sınıfımız Singleton Pattern’i ile hazırlanmıştır. Bağlantı , Tablo oluşturma, Kayıt seçme, Silme , Güncelleme gibi temel metodlar bulunmakta .  Herkese kolay gelsin . İşte kodlar…

package com.company;


import java.sql.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Observable;

public class Database {
  private static Database ourInstance = new Database();

  public static Database getInstance() {
    return ourInstance;
  }


  private Database() {
  }
  

  public int updateKisi(Kisi k){
    int result=0;
    Connection connection=this.connect();
    PreparedStatement ps=null;
    String sql="update kisiler set adsoyad=?, telefon=?,email=?,adres=? where id=?";

    try {

      ps=connection.prepareStatement(sql);
      ps.setString(1,k.getAdsoyad());
      ps.setString(2,k.getTelefon());
      ps.setString(3,k.getEmail());
      ps.setString(4,k.getAdres());
      ps.setInt(5,k.getId());
      result=ps.executeUpdate();

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      try {
        ps.close();
        connection.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }


    return result;
  }

  public int deletefromTable(int deletedId){

    Connection connection=this.connect();
    PreparedStatement ps=null;
    String sql="delete from kisiler where id=?";
    int result=0;

    try {
      ps=connection.prepareStatement(sql);
      ps.setInt(1,deletedId);
      result=ps.executeUpdate();
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {
      try {
        ps.close();
        connection.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }

    }

    return result;
  }

  public List<Kisi> getDatas(){

    String sql="select * from kisiler";
    List<Kisi> liste=new ArrayList<>();
    Connection connection=this.connect();
    Statement statement=null;
    ResultSet rs=null;
    try {
       statement=connection.createStatement();
       rs=statement.executeQuery(sql);
       while (rs.next()){

         liste.add(new Kisi(rs.getInt("id"),
                 rs.getString("adsoyad"),
                 rs.getString("telefon"),
                 rs.getString("email"),
                 rs.getString("adres")));
       }

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {

      try {
        rs.close();
        statement.close();
        connection.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }


    }

    return liste;

  }

  public int insertKisilerTable(String adsoyad, String telefon, String email, String adres){
    // adsoyad,telefon,email,adres

    int result=0;
    Connection connection=this.connect();
    String insertSql="insert into kisiler(adsoyad,telefon,email,adres) values(?,?,?,?)";
    PreparedStatement ps=null;
    try {
      ps=connection.prepareStatement(insertSql);
      ps.setString(1,adsoyad);
      ps.setString(2,telefon);
      ps.setString(3,email);
      ps.setString(4,adres);

      result=ps.executeUpdate();

    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    finally {

      try {
        ps.close();
        connection.close();
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }

    }
    return result;
  }

  public void createTable() {

    String tableSql="create table if not exists kisiler (id integer primary key autoincrement," +
        "adsoyad text not null, telefon text not null, email text not null, adres text not null) ";

      Connection connection = this.connect();
      Statement statement=null;
      try {
         statement = connection.createStatement();
        statement.execute(tableSql);
        System.out.println("Tablo oluştuma işlemi başarı ile tamamlandı.");

      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
      finally {
        if(statement!=null){
          try {
            statement.close();
          } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
        if(connection!=null){
          try {
            connection.close();
          } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
          }
        }
      }


  }

  public Connection connect(){
    String dbUrl="jdbc:sqlite:rehber.db";
    Connection connection=null;
    try {
      connection=DriverManager.getConnection(dbUrl);
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    return connection;
  }
}
package com.company;

import javax.xml.crypto.Data;
import java.sql.SQLException;
import java.util.List;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
	// write your code here

 /*   System.out.println(
  Database.getInstance().insertKisilerTable("Akın Özkayıt",
      "509 645 45 45",
      "akozkayit@gmail.com",
      "ÇORUM")+
    " kayıt Eklendi ");*/


   // System.out.println(Database.getInstance().deletefromTable(3)+ " kayıt silindi \n");

    int sonuc = Database.getInstance().updateKisi(new Kisi(5,"Selami ÖZYILMAZ","544 444 44 44",
        "selamiPrometus@gmail.com","ANKARA" ));


    List<Kisi> kisiler=Database.getInstance().getDatas();


    System.out.println("       REHBER                  ");
    System.out.println(" -------------------------------------------------------");
    for (Kisi k:kisiler
       ) {
      System.out.println(k.getId()+ "  | "+k.getAdsoyad() +" | "+k.getEmail()+ " |  "+ k.getTelefon()+ "  |  " +k.getAdres() );
    }
    System.out.println("Toplam Kayıt sayısı "+kisiler.size());

    System.out.println(" \n "+sonuc+" kayıt güncellendi ");

  }
}
package com.company;

public class Kisi {
  public int getId() {
    return id;
  }

  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  private int id;
  private String adsoyad;
  private String telefon;
  private String email;
  private String adres;

  public Kisi(int id, String adsoyad, String telefon, String email, String adres) {
    this.adsoyad = adsoyad;
    this.id=id;
    this.telefon = telefon;
    this.email = email;
    this.adres = adres;
  }

  public String getAdsoyad() {
    return adsoyad;
  }

  public void setAdsoyad(String adsoyad) {
    this.adsoyad = adsoyad;
  }

  public String getTelefon() {
    return telefon;
  }

  public void setTelefon(String telefon) {
    this.telefon = telefon;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getAdres() {
    return adres;
  }

  public void setAdres(String adres) {
    this.adres = adres;
  }
}

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir