Java StringBuilder Sınıfı

Merhaba ;

Programlama dillerinde String nesneler ile çoğu zaman işimiz olur . Hatta bunların üzerinde bazı düzenlemeler yaparak farklı kombineler üretmek vb. işler çok önemlidir. String ile ürettiğimiz değişkenler “immutable” dir. yani ; iki tane string’i düşünelim. bunları birleştirmek istesek java bunları yan yana getirip birleştirir ve hafızada başka bir alana yerleştirir. oysa ki bu durum performans açısından ve hafıza açısından hiç de istendik bir durum değildir. Böyle bir durumda “mutable” bir object olan “StringBuilder” sınıfı kullanılmalıdır. StringBuilder sınıfının hem birçok metodu sayesinde düzenlemeler daha da kolay olacaktır.

StringBuilder sınıfından oluşturulan nesneler değişikliğe uğradığında hafızanın başka alanlarına kaymazlar. kendi içinde düzenlemeler eklemeler yapılabilir.

Şeklinde kolayca tanımlabilir.

Bazı metodlarına bakacak olursak; aslında neredeyse overloadlar ile 50 adet metodu var . Bu da aslında bir zenginlik ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Biz bazılarına yer verelim

append(String  o);  // String, int , float…… vb .  alabilir yeni bir eleman eklemek için kullanılabilir.  Belirli bir indexden başlayarak da ekleyebilirsiniz

capacity();  // int türünde  kapasitesini verir

charAt(index); // belirtilen index deki karakteri verir. char türünde veri döndürür

delete(int startindex,int endIndex) ;//  belirtilen indexler arasındaki karakterleri siler

deleteCharAt(int index) ;// belirtilen index deki karakteri siler

ensureCapacity(int  miniumcapacity); // minimum kapastiyi belirler

indexOf(String str); // verilen string in ilk olarak hangi index de olduğunu verir

indexOf(String str, int fromIndex) ; // belirtilen indexden itibaren ilk bulunduğu index i verir.

insert(int offset, String str); // belirtilen string i  belirtilen index den itibaren ekler , diğer veri türleride eklenebilir

lastIndexOf( String str);  //  String in en son bulunduğu index i döndürür

length(); // Uzunluğu int türünden döndürür

reverse(); //  karakterleri tersine çevirmek için kullanılır

setLength( int newLenght); // yeni bir boyut vermek için kullanılır

subString(int start, int end);  // belirtilen indexler arasındaki karakterleri geri döndürür

gibi birçok metodu ve overloadı bulunmakta bir de örnek verelim

yukardaki örnekte normal string ve StringBuilder arasındaki kolaylık farkını gösteren bir uygulama yazdık. ….

 

 

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir