0

JAVAFX ListView Kullanımı – Örnek Proje

Javafx ile görsel projeler geliştirirken gayet önemli bir yeri olan listview kontrolünün nasıl kullanıldığını anlatan küçük bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. örnek mvc modeline göre yapıldığından model , view ve controller ‘ini ekleyerek göstermiş olacağım.  örnek çalıştığında şu şekilde bir ekran görüntüsü oluşacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//sample.fxml
<?import javafx.scene.control.Label?>
<?import javafx.scene.layout.BorderPane?>
<?import javafx.scene.control.ListView?>
<?import javafx.scene.control.TextArea?>
<?import javafx.scene.layout.VBox?>
<BorderPane fx:controller="com.yazdoldur.ogretmenler.Controller"
      xmlns:fx="http://javafx.com/fxml" >

  <left>

    <ListView fx:id="lvMenu" ></ListView>

  </left>
  <center>
    <VBox>
      <!-- VBox.vgrow ifadesi ile diger componentler yerine yerleşsin kalan bütün alan bu componentin olsun demek-->
    <TextArea VBox.vgrow="ALWAYS" fx:id="baslikArea" promptText="Yapılacak İşlem detayları"></TextArea>

    <Label fx:id="lblTarih" text="Tarih"></Label>
    </VBox>
  </center>
</BorderPane>
package com.yazdoldur.ogretmenler;
// Model classımız
import java.time.LocalDate;

public class Ogretmenler {


  String dersAdi;
  String ogretmenler;
  LocalDate tarih;

  public Ogretmenler(String baslik, String icerik, LocalDate tarih) {
    this.dersAdi = baslik;
    this.ogretmenler = icerik;
    this.tarih = tarih;
  }

  public String getDersAdi() {
    return dersAdi;
  }

  public void setDersAdi(String dersAdi) {
    this.dersAdi = dersAdi;
  }

  public String getOgretmenler() {
    return ogretmenler;
  }

  public void setOgretmenler(String ogretmenler) {
    this.ogretmenler = ogretmenler;
  }

  public LocalDate getTarih() {
    return tarih;
  }

  public void setTarih(LocalDate tarih) {
    this.tarih = tarih;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.dersAdi;
  }
}
package com.yazdoldur.ogretmenler;

import javafx.beans.value.ChangeListener;
import javafx.beans.value.ObservableValue;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ListView;
import javafx.scene.control.TextArea;

import java.net.URL;
import java.time.LocalDate;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.util.ArrayList;
import java.util.ResourceBundle;

//Controller sınıfımız
public class Controller implements Initializable {

  ArrayList<Ogretmenler> ogretmenlerArrayList;

  @FXML
  ListView lvMenu;
  @FXML
  TextArea baslikArea;
  @FXML
  Label lblTarih;


 /* @FXML
  public void mouseClick(){
  // FXML kısmdan onMouseClicked="#mouseClick" şeklinde eklersek bu metodu kullanırız

    ogretmenlerArrayList ogretmen=(ogretmenlerArrayList) lvMenu.getSelectionModel().getSelectedItem();

    System.out.println("Secilen baslik"+ ogretmen.getBaslik());
  }*/

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {


    ogretmenlerArrayList=new ArrayList<>();
    ogretmenlerArrayList.add(new Ogretmenler("Matematik","AHMET AKMAN", LocalDate.of(2014,7,4)));
    ogretmenlerArrayList.add(new Ogretmenler("Fizik","HASAN YILMAZ", LocalDate.of(2010,6,5)));
    ogretmenlerArrayList.add(new Ogretmenler("Bilişim","VEYSEL SARI", LocalDate.of(2016,5,10)));
    ogretmenlerArrayList.add(new Ogretmenler("Sanat Bilgisi","MEHMET YILDIZ", LocalDate.of(2015,9,15)));
    ogretmenlerArrayList.add(new Ogretmenler("Beden Eğitimi","FEVZİ CİNGÖZ", LocalDate.of(2005,9,14)));

    lvMenu.getItems().setAll(ogretmenlerArrayList);    lvMenu.getSelectionModel().selectedItemProperty().addListener(new ChangeListener() {
      @Override
      public void changed(ObservableValue observable, Object oldValue, Object newValue) {
        if(newValue!=null){

          Ogretmenler ogretmenler=(Ogretmenler) lvMenu.getSelectionModel().getSelectedItem();
          baslikArea.setText(ogretmenler.getOgretmenler());
          DateTimeFormatter formatter=DateTimeFormatter.ofPattern("dd - MM - yyyy");          lblTarih.setText("Kurumda İşe Başlama Tarihi :"+ogretmenler.getTarih().format(formatter).toString());

        }
      }
    });

    lvMenu.getSelectionModel().selectFirst();
    //System.out.println(ogretmenlerArrayList);

  }}

 

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir