Java’da Operatörler

Bu yazımda operatörlerden bashedeceğim;

  • Aritmetik Operatörler
  • Arttırma Eksiltme Operatörleri
  • Aritmetik Atama operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal operatörler
  • Bitwise Operatörler
  • Operatörlerde İşlem Önceliği

 Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler aslında tanıdığımız ve her gün kullandığımız operatördir.

” = ” Bu operatör java da atama operatörüdür. Normalde günlük hayatta bir değere eşit anlamındadır ancak  programlamada bu bir değişkene yada bir objeye değer atamak için kullanılır.

” + ” bildiğimiz toplama işlemi operatörüdür.

” – ”  Çıkarma işlemi operatörü

” / ” Bölme işlemi operatörü

” % ” Mod Alma Operatörüdür. Bununla ilgili küçük bir ornek verelim;

Arttırma eksiltme Operatörler

Bu operatörler ” ++ ” , ” — ” şeklinde kullanılan ve 1 ‘er arttırma yada azaltma yapan operatörlerdir. Kendi başlarına kullanıldığında önde yada arkada kullanılması pek fark etmez ancak tersi bir durum içinde yer alıyorsa o zaman işaretin yeri önemlidir. şimdi bununla ilgili küçük bir örnek verelim.

 

Şimdi de yukarda bahsettiğimiz kendi başına kullanılmadığı durumlarla ilgili bir örnek verelim.

Burada farkı rahatlıkla görebiliriz. peki fark ne?  “a” nın değeri “10” idi “a” önce arttırıldı ve sonra “b” ye atandı , ikinci durumda ise “d” nin değeri “c” ye atandı ve sonra “d” 1 arttırıldı.

Aritmetik Atama Operatörleri

Bu operatörler aritmetik işlemleri tek seferde yapmaya yarar.  yani şöyle bir ifade yerine    ” a= a+5; “ gibi bir ifade yerine ” a+=5;” şeklinde daha hızlı bir kullanım sunar. Java’daki aritmetik atama operatörleri şunlardır ;  ” += ” , ” -= ” , ” *= ” , ” /= ” , ” %= ” 

Topla ve ata , Çıkar ve ata, Çarp ve ata , Böl ve ata, Kalanı bul ve ata

örneğimize bakıldığında sonuçlardan konuyu anlamak mümkün 🙂

Karşılaştırma Operatörleri 

Bu operatörler aldıkları değerleri karşılaştırır ve sonucunda “true” yada “false” şeklinde bir değer döndürür. Karar yapılarında kullanılır ve buna göre programda dallanmayı sağlar. Bu operatörler şunlardır ;

bu karşılaştırmaları ” if ” yapısı içinde kullanarak sonuçların detaylarını görebilirsiniz.

Mantıksal Operatörler

Değişkenleri karşılaştırmak için kullanılır sonuç olarak boolean türünde yani (true veya false) olarak sonuç döndürür.

bunlar  AND – OR – XOR – NOT  operatörleridir.

AND operatörü ( && )  : Sağ ve solundaki ifadelerin ikisi de doğru ise “true” sonuç döndürür diğer durumlarda “false” döner

OR  operatörü ( || )      : Klavyeden  ( Alt gr+ – ) (alt gr + tire) tuşuna basılarak çıkar. Sağ yada soldaki herhangi birisi doğru ise “true” sonuç döner diğer durumlarda “false” döner.

XOR operatörü ( ^)  : Klavyeden (Shift + 3 ) tuşuna basılarak çıkar. Sağ yada soldaki her iki ifade de aynı ise yani ( true –  true) yada (false – false) gibi . sonuç “false” olarak döner diğer durumlarda “true” döner.

NOT operatörü (!=) : Kendisinden sonra gelen ifadenin değerinin tersini alır.

Kullanımı gösteren küçük bir örnek yapalım

Bitwise Operatörleri

Bit Seviyesinde işlem yapmak için kullanılan operatörlerdir. Bu operatörler değişkenlerin sayısal değerlerinin”0″ ve “1” ler den oluşan bitleri üzerinden işlem yapabilmek için kullanılır. Yani değişkenler  2 lik sayı sistemine çevirilir ve her bir bit’i üzerinden karşılaştırmalar yapılır. örnek verecek olursak ;

Bu operatörler şunlardır ;  &,| ,^, ?;

diğer ” | , ^ ” operatörlerini de aynı örneğe uygulayarak sonuçlara bakabiliriz . Zaten “true” ve “false” “0” yada “1” olarak düşünülür.

 

? operatörü 3 ‘lü argüman operatörüdür. hemen bunu bir örnek üzerinde inceleyelim.

Şeklinde bulunur ve kullanışlı bir operatördür.

Operatörlerin İşlem Önceliği 

Matematik deki gibi operatörlerin işlem öncelikleri vardır. Çarpma – Bölme – Toplama – Çıkarma şeklinde söylenebilir ancak  Öncelikle parantez içlerindeki işlemler yapılır.  Eğer işlem yaparken işlem önceliğinin hangi operatörde olduğu konusunda tereddüt yaşarsak tereddüde düştüğümüz yeri paranteze alırsak otomatik işlem önceliği o ifadeye geçmiş olur.

İnşallah güzel bir yazı olmuştur başka yazıda görüşmek dileğiyle….

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir