1

JAVAFX Splash Ekranı oluşturalım

Merhaba Arkadaşlar bu yazıda sizinle güzel bir splash  yani başlanğıç ekranını nasıl oluştururuz ona bakacağız . Hem thread kullanacağız . Platform…. ile progress’i güncelleyeceğiz. Bence güzel ve şık bir uygulama . Bu uygulamada scene ve stage ‘miz transparan olacak . Artık Photoshop ‘da hazırladığınız görselin şıklığına göre açılış ekranınız güzelleşecektir. Şimdi benim yaptığım ekranın kodlarını paylaşayım. 

 

import javafx.application.Application;
import javafx.application.Platform;
import javafx.geometry.Insets;
import javafx.geometry.Pos;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.ProgressBar;
import javafx.scene.control.Separator;
import javafx.scene.image.ImageView;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.paint.Color;
import javafx.scene.text.Font;
import javafx.scene.text.FontWeight;
import javafx.stage.Stage;
import javafx.stage.StageStyle;


public class Main extends Application {

  static ProgressBar progressBar;
  static Label infoState;
  static Stage window;
  public static void main(String[] args) {

  launch(args);

  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

      window=primaryStage;
      StackPane root=new StackPane();

      ImageView image=new ImageView(getClass().getResource("image/splash1.png").toExternalForm());


      Label label=new Label(" Electronic Sollutions - v1.0 ");
      label.setFont(Font.font("Segoe UI", FontWeight.BOLD,null,25));
      label.setTextFill(Color.web("#263238"));

      Separator separator=new Separator();
      separator.setMaxWidth(600d);

      VBox vBox=new VBox();
      vBox.getChildren().addAll(label,separator);
      vBox.setSpacing(40);
      vBox.setAlignment(Pos.TOP_CENTER);
      vBox.setPadding(new Insets(80,0,0,0));

      Region spacer=new Region();
      vBox.setVgrow(spacer,Priority.ALWAYS);

      progressBar=new ProgressBar(0);
      progressBar.setPrefSize(400,5);
      progressBar.setStyle("-fx-background-color: #455A64");
      infoState=new Label();
      infoState.setTextFill(Color.web("#424242"));
      infoState.setPadding(new Insets(-160,0,0,0));


      ImageView imageElectronic=new ImageView(getClass().getResource("image/electronic.png").toExternalForm());      vBox.getChildren().addAll(imageElectronic,spacer,infoState,progressBar);      root.getChildren().addAll(image,vBox);
      root.setBackground(new Background(new BackgroundFill(Color.TRANSPARENT, CornerRadii.EMPTY,Insets.EMPTY)));
      Scene scene=new Scene(root);
      scene.setFill(Color.TRANSPARENT);
      scene.getStylesheets().add("styles/style.css");
      window.initStyle(StageStyle.TRANSPARENT);
      window.setScene(scene);
      progressCalculate();
      window.show();
  }


  static void progressCalculate(){

    Thread thProgress=new Thread(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {

        for(int i=0;i<101;i++){

          System.out.println("thread çalşıtı");
          final double j=i;
          Platform.runLater(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
              progressBar.setProgress(j/100);
              if(j>0 && j<20){
                infoState.setText("Program Başlatılıyor.....");
              }
              if(j>21 && j<50){

                infoState.setText("Veritabanından bilgiler okunuyor ....");
              }
              if(j>51 && j<98){
                infoState.setText("Arayüz Hazırlanıyor.....");
              }
              if(j>98){window.close();}
            }
          });

          try {
            Thread.sleep(300);
          } catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
          }

        }


      }
    });

    thProgress.setDaemon(true);
    thProgress.start();


  }
}

projede kullandığım resimleri buradan indiribelirisiniz

admin

One Comment

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir