PyQt5 HBox ve VBox Kullanımı -5

Daha önce javafx de de kullanmıştık. Form nesnelerinin dizilimini güzel bir şekle sokan Hbox ve Vbox layoutları. Bunlar birisi horizontal yani yatay , diğeri ise vertical yani dikey olarak içine eklenen nesneleri sıralı bir şekilde göstermeye yarayan layoutlar. oluşturulmaları çok basit olmakla birlikte addWidget() metoduna parametre olarak verdiğiniz form elemanı vertical  yada horizontal olarak içine eklenmekte. burada kullanmamışım ancak birde addStretch() metodu var o da boşluk eklemek için kullanılıyor.  

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir