Yine temel widgetlerden olan label nesnensi nasıl oluşturulur kullanılır ve buna nasıl stil ataması yapılır. bu stil atamasını label ile göstermiş oldum ancak diğer bütün widgetler içinde aynı şekilde stil ataması yapmak mümkün . [crayon-5f03bcfbee1c3888320623/]